Alumnat

Aquí trobaràs, de cada un dels cursos: índex de continguts, mostres de les unitats del llibre del alumne i mostres de les unitats del projecte digital.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 20 resultats

1ea8dd5c08f101ce4d82f767c0ca0bd9283abfa5_espiral_experimenta_1.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Llibre de l'alumne 1r Primària

Veure material
2da8483a10817f49ff0f911c49b6019897f6c84c_espiral_experimenta_2.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Llibre de l'alumne 2n Primària

Veure material
e7d78ea8e445359c3a84d79d5f0d959b77f507ce_cob_llibre_experimenta_3.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Coneixements 3r. Primària

Properament

Veure material
46b52c6802081e25d9f187b3cdb11df1906416b7_espiral_dossier_experimenta_3.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Experimenta 3r. Dossier. Coneixement del medi. Mostra

Veure material
c10ccc22465c2cd9f2f4056d821eb694819c907d_COB_4t_Medi_Dossier.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Experimenta 4t. Dossier. Coneixement del medi. Mostra

Veure material
fdec5b0b808cbaa002589db293e52e022ad9d7e1_COB_4t_Medi_Llibre.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Coneixement 4t. Primària

Veure material
fa60ab8332a4e9f8df110d74bdc61e63ffb8f2f1_espiral_dossier_experimenta_5.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Experimenta 5è. Dossier. Coneixement del medi. Mostra

Veure material
c473ca3ef21ff3eefe0d6e1d5be01f7cf2f9c05e_cob_llibre_experimenta_5.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Coneixement 5è. Primària

Veure material
9e186f1f2a13a74fc9aa6076bcfb01d2774c66df_COB_6e_Medi_Llibre.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Coneixement 6è. Primària

Veure material
fe8526b3176f986abee822e7ea5f13eca042dca8_COB_6e_Medi_Dossier.png

Coneixement del medi natural, social i cultural

Experimenta 6è. Dossier. Coneixement del medi. Mostra

Veure material