Primària

L'objectiu de l'Educació Primària és preparar els alumnes i les alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en constant evolució. Descobreix tots els projectes que responen a aquest objectiu, i que promouen que l'alumnat adquireixi uns hàbits i valors, fomenten la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 19 resultats

PDE_Portada_Comunica

Programa Comunica

El programa COMUNICA, en el primer cicle, s'ha centrat en la transició d'Educació Infantil a Primària. Un programa competencial i inclusiu, en què l'alumnat és el centre de l'aprenentatge. A partir de 3r, es presenta en dos volums: Coneixements i Dossier d'aprenentatge.

PDE_Portada_Xarxa

Programa Xarxa

El programa XARXA, de 3r a 6è, ofereix el plantejament metolològic competencial i inclusiu en un sol volum fungible.

PDE_c_Compromis

Programa Compromís

Amb el Programa Compromís les noies i els nois començaran a construir el seu propi projecte vital i podran reflexionar sobre els reptes i valors propis d’una societat democràtica, plural i diversa.

PDE_Portada_Argumenta

Programa Argumenta

El programa ARGUMENTA, en el primer ciclo, incide en la transición de Educación Infantil a Primaria. Un programa competencial e inclusivo, en que el alumnado es el centro del aprendizaje. A partir de 3º, se presenta en dos volúmenes: Conocimientos y Dosier de aprendizaje.

PDE_Portada_Reto

Programa Reto

El programa RETO, de 3º a 6º, ofrece el planteamiento metodológico competencial e inclusivo en un solo volumen fungible.

PDE_Portada_Raona

Programa Raona

El programa RAONA, competencial i inclusiu, en què l'alumnat és el centre de l'aprenentatge. Tracta especialment la transició d'Educació Infantil a Primària i, a partir de 3r, es presenta en dos volums: Coneixements i Dossier d'aprenentatge.

PDE_Portada_Enginy

Programa Enginy

El programa ENGINY treballa a partir de situacions d'aprenentatge que contextualitzen els sabers per fer-los més significatius. Amb un suport tipus quadern molt pràctic.

PDE_Portada_Experimenta

Programa Experimenta

El programa EXPERIMENTA, per a Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, integra tots els sabers d'aquests àmbits. Un programa competencial i inclusiu, en què l'alumnat és el centre de l'aprenentatge. Tracta especialment la transició d'Educació Infantil a Primària i, a partir de 3r, es presenta en dos volums: Coneixements i Dossier d'aprenentatge.

PDE_Portada_Entorn

Programa Entorn

El programa ENTORN separa els sabers de Coneixement del Medi Natural i els sabers de Coneixement del medi Social i cultural en dos volums. Un projecte educatiu competencial i inclusiu que tracta especialment la transició d'Educació Infantil a Primària. Es presenta en suports fungibles.

PDE_Portada_Mes_mon_Ortografic

Més Món Ortogràfic

Quaderns per treballar els sabers de l'àrea de Llengua catalana amb exemples i activitats que faciliten l'aprenentatge i la pràctica.