school-boy-raising-hand-in-class-2022-03-04-01-51-08-utc

Notícies destacades

Descobreix les notícies més rellevants del món educatiu

Et pot interessar

Claves para evitar problemas de inclusión y diversidad en el aula

Què diu la nova Ordenació Curricular sobre la inclusió a l’aula

2022-02-28

La publicació el 1990 de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) va obrir les escoles a la diversitat, va assentar els principis de normalització i integració, i va introduir per primer cop el concepte Necessitats Educatives Especials (NEE). Des d’aquell moment, les lleis educatives han anat incorporant nous conceptes i han evolucionat cap a la inclusió a l’aula. L’última aproximació la trobem a la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, la LOMLOE.