Llengua catalana i Literatura

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 3 resultats

PDE_Portada_Celestina_Vigneaux

Programa Celestina Vigneaux

El programa presenta els continguts ajustats a la nova ordenació curricular. Recull els sabers essencials de la matèria de Llengua Catalana, orientat, sobretot, cap al desenvolupament de la competència comunicativa.

PDE_Portada_Carme_Karr

Programa Carme Karr

El programa presenta els continguts ajustats a la nova ordenació curricular. Recull els sabers de la matèria de Literatura Catalana amb una visió general del panorama literari català i europeu organitzat segle a segle.

Distr_BATX_catala

Context

Dossier per acompanyar l’alumnat a preparar l’àrea de Llengua catalana per a les PAU, amb teoria, exercicis, models d’examen i estratègies per sortir-se’n amb èxit.