Com és Context?

Les claus de Context

colors-cat1

Per estudiar els principals continguts de Llengua catalana de Batxillerat.

colors-cat2

Per aprendre de manera eficaç i posar en pràctica el que s’ha après.

colors-cat3

Per poder practicar amb models de les PAU.

colors-cat4

Activitats digitals autocorrectives amb enllaços a la teoria.

colors-cat2

Les solucions de totes les activitats del dossier.