Geografia i Història

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 5 resultats

artemisia-gentileschi_dis

Programa Artemisia Gentileschi

Un programa que presenta, d’una manera rigorosa i detallada, els continguts ajustats a l’ordenació curricular del Departament d’Educació de l’any 2022. Inclou activitats competencials i tres situacions d’aprenentatge per curs, que parteixen d’una situació real i s’han de fer en equip.

aria-pi-i-sunyer_dis

Programa Maria Pi i Sunyer

Un programa que presenta els continguts ajustats a l’ordenació curricular del Departament d’Educació de l’any 2022 amb la part teòrica i pràctica en un mateix volum fungible, per a aquells que volen treballar l’essencial de les Ciències socials.

ImgDistr_ESO_socials_Gouges

Programa Olympe de Gouges

Un programa que desenvolupa els continguts de Ciències Socials de manera detallada amb activitats competencials i projectes cooperatius.

ImgDistr_ESO_socials_Claramunt

Programa Teresa Claramunt

Un programa amb la part teòrica i pràctica en un sol volum fungible, per a aquells que volen treballar l´essencial de les Ciències Socials.

ImgDistr_ESO_socialsTofol

Programa Eulàlia Ferrer

Edició revisada i actualitzada del programa de Socials existent, molt valorat pels docents per la seva gran eficiència didàctica. Editat en diferents formats perquè triïs el que més s’adapti a les necessitats dels teus alumnes.