ESO

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’ha d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques i ha de facilitar tant la incorporació dels nois i les noies als estudis posteriors i a la vida adulta, com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida. Descobreix els diferents programes i projectes amb els que assolir aquests objectius amb tots els recursos necessaris: orientacions didàctiques, projectes digitals, recursos pedagògics, avaluació competencial, etc.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 18 resultats

PDE_Portada_Programa_Laura_Bassi

Programa Laura Bassi

Un programa que presenta els continguts ajustats a l'ordenació curricular del Departament d'Educació de l'any 2022. Apropa la matèria de Física i Química a l'actualitat a partir d'activitats amenes i properes a l'alumnat.

imgDistr_ESO_catala_DolorsMonserda

Programa Dolors Monserdà

Un programa amb els continguts essencials de la matèria i amb activitats competencials per fer en el mateix dossier.

ImgDistr_ESO_castella_ConcepcionArenal

Programa Concepción Arenal

Un programa que desarrolla de manera rigurosa el contenido de Lengua castellana, con actividades competenciales. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.

ImgDistr_ESO_castella_MariaZayas

Programa María de Zayas

Un programa que recoge los contenidos esenciales de la materia, con un aprendizaje ágil y muy pautado. Con actividades competenciales para desarrollar en el mismo dosier. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.

ImgDistr_ESO_mates_MarySomerville

Programa Mary Somerville

Un programa que desenvolupa de manera rigorosa el contingut de la matèria, amb gran varietat i qualitat d’activitats i profusió d’exemples.

ImgDistr_ESO_mates_AdaLovelace

Programa Ada Lovelace

Un programa que recull els continguts essencials de la matèria, amb la teoria sintetitzada i gran varietat d’activitats competencials.

ImgDistr_ESO_bio_geo_Blackwell

Programa Elizabeth Blackwell

Un programa amb un desenvolupament rigorós de la matèria, amb activitats de reflexió i anàlisi i un taller científic en cada unitat.

ImgDistr_ESO_bio_geo_Sibylla

Programa Maria Sibylla Merian

Un programa innovador, amb els continguts desenvolupats de manera molt visual, amb activitats competencials per resoldre en el mateix dossier, amb la teoria essencial i amb la presència constant dels principis de la neurociència aplicada.

ImgDistr_ESO_socials_Gouges

Programa Olympe de Gouges

Un programa que desenvolupa els continguts de Ciències Socials de manera detallada amb activitats competencials i projectes cooperatius.