ESO

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’ha d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques i ha de facilitar tant la incorporació dels nois i les noies als estudis posteriors i a la vida adulta, com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida. Descobreix els diferents programes i projectes amb els que assolir aquests objectius amb tots els recursos necessaris: orientacions didàctiques, projectes digitals, recursos pedagògics, avaluació competencial, etc.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 23 resultats

Amparo_Poch_dis

Programa Amparo Poch

Un programa que, per mitjà de propostes d’activitats competencials i de situacions d’aprenentatge, pretén afavorir un aprenentatge per a la vida i els reptes de sostenibilitat, inclusió i digitalització que planteja la societat del segle xxi a l’alumnat.

artemisia-gentileschi_dis

Programa Artemisia Gentileschi

Un programa que presenta, d’una manera rigorosa i detallada, els continguts ajustats a l’ordenació curricular del Departament d’Educació de l’any 2022. Inclou activitats competencials i tres situacions d’aprenentatge per curs, que parteixen d’una situació real i s’han de fer en equip.

aria-pi-i-sunyer_dis

Programa Maria Pi i Sunyer

Un programa que presenta els continguts ajustats a l’ordenació curricular del Departament d’Educació de l’any 2022 amb la part teòrica i pràctica en un mateix volum fungible, per a aquells que volen treballar l’essencial de les Ciències socials.

PDE_Portada_Programa_Laura_Bassi

Programa Laura Bassi

Un programa que presenta els continguts ajustats a l'ordenació curricular del Departament d'Educació de l'any 2022. Apropa la matèria de Física i Química a l'actualitat a partir d'activitats amenes i properes a l'alumnat.

imgDistr_ESO_catala_DolorsMonserda

Programa Dolors Monserdà

Un programa amb els continguts essencials de la matèria i amb activitats competencials per fer en el mateix dossier.

ImgDistr_ESO_castella_ConcepcionArenal

Programa Concepción Arenal

Un programa que desarrolla de manera rigurosa el contenido de Lengua castellana, con actividades competenciales. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.

ImgDistr_ESO_castella_MariaZayas

Programa María de Zayas

Un programa que recoge los contenidos esenciales de la materia, con un aprendizaje ágil y muy pautado. Con actividades competenciales para desarrollar en el mismo dosier. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.

ImgDistr_ESO_mates_MarySomerville

Programa Mary Somerville

Un programa que desenvolupa de manera rigorosa el contingut de la matèria, amb gran varietat i qualitat d’activitats i profusió d’exemples.

ImgDistr_ESO_mates_AdaLovelace

Programa Ada Lovelace

Un programa que recull els continguts essencials de la matèria, amb la teoria sintetitzada i gran varietat d’activitats competencials.