Coneixement del medi natural, social i cultural

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 2 resultats

PDE_Portada_Experimenta

Programa Experimenta

El programa EXPERIMENTA, per a Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, integra tots els sabers d'aquests àmbits. Un programa competencial i inclusiu, en què l'alumnat és el centre de l'aprenentatge. Tracta especialment la transició d'Educació Infantil a Primària i, a partir de 3r, es presenta en dos volums: Coneixements i Dossier d'aprenentatge.

PDE_Portada_Entorn

Programa Entorn

El programa ENTORN separa els sabers de Coneixement del Medi Natural i els sabers de Coneixement del medi Social i cultural en dos volums. Un projecte educatiu competencial i inclusiu que tracta especialment la transició d'Educació Infantil a Primària. Es presenta en suports fungibles.