Continguts del material digital educatiu d'EduDynamic

El nou projecte digital del Grup Anaya conté materials per cobrir totes les necessitats del professorat i de l'alumnat: programacions, propostes didàctiques i documentació de cada projecte; eines d'inclusió i atenció a la diversitat i propostes d'avaluació per al professorat, així com presentacions i vídeos per exposar a classe, activitats interactives i esquemes, resums i activitats per a l'estudi de l'alumnat perfectament rastrejables.

Materials del projecte digital EduDynamic

El projecte digital

Com és EduDynamic?

EduDynamic_01_versatil

Adaptable a diferents enfocaments i necessitats. Per a qui complementa el llibre en paper i per a les aules digitalitzades.

EduDynamic_01_trazable

El professorat pot visualitzar les realització de les activitats proposades i els seus resultats.

EduDynamic_01_inclusivo

El seu entorn facilita la personalització de l'aprenentatge adaptant les tasques a les necessitats de l'alumnat.

EduDynamic_01_interactivo

Conté una gran diversitat de recursos, com vídeos, animacions, ludificacions, activitats d’autoavaluació, activitats interactives autocorregibles…

EduDynamic_01_competencial

Elements multimèdia d’un alt valor pedagògic dissenyats per a facilitar l'adquisició de les competències digitals.

EduDynamic_01_intuitivo

Fàcil d’utilitzar per part del professorat i l’alumnat.

EduDynamic_01_multidispositivo

S’adapta i es visualitza en qualsevol tipus de dispositiu (ordinador, tauleta, smartphone...) en qualsevol mida i resolució de pantalla.

EduDynamic_01_universal

Compatible amb tots els sistemes operatius, els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) i les plataformes educatives (LMS) més utilitzades als centres escolars.

EduDynamic_01_Descargable

Permet treballar sense connexió a Internet i desgarregar-lo en més d’un dispositiu.

EduDynamic_01_Sincronizable

Els canvis que faci l’usuari es sincronitzen automàticament en connectar qualsevol dels dispositius amb què treballi.