Infantil

L'etapa d'Educació Infantil pretén contribuir al desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i social dels infants. És per això que ofereix una formació integral que permet exercitar diferents habilitats, construir la personalitat i afavorir el desenvolupament emocional dels nens i les nenes. Descobreix els diferents programes i projectes per l'Educació Infantil que et proposem per al segon cicle d'Educació Infantil.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 4 resultats

img-Distrib_INF-Llengua

Univers de colors

L'UNIVERS DE COLORS LLENGUA és un material format per un conjunt d’activitats, contes i recursos de llengua catalana adreçats al segon cicle d’Educació Infantil. Es basa en la idea de que la llengua ha de ser vivencial i lligada a l’entorn de l’infant. Inclou petits projectes, contes i material manipulable per tal de poder experimentar amb la llengua.

img-Distrib_INF-UniversMates

Univers de colors

L'UNIVERS DE COLORS MATEMÀTIQUES és un material per al segon cicle d’Educació Infantil que inclou petits projectes, contes i material manipulable per tal de poder experimentar amb les Matemàtiques, i fer de l’aprenentatge un joc. Planteja l’aprenentatge de les matemàtiques a partir de l’observació, la manipulació i l’experimentació.

img-Distrib_INF-Axioma

Nou Axioma

Un munt d’experiències que ajuden l’infant a transferir coneixements i a interioritzar el seu procés d’aprenentatge. Conté materials manipulables per tal de que l’aprenentatge esdevingui un joc.

My-Disney-Stars-and-Friends

My Disney Stars and Friends

My Disney Stars and Friends is a Pre-Primary course for children aged 3 to 5 that brings together the magic of Disney and the Rigour of Pearson educational content to give learners a fun and motivating start to language learning.