Tal com s’havia anunciat fa un temps, de cara a l’any 2025, s’incor­porarà una nova autora a la PAU d’Història de la Filosofia, Martha Nussbaum, en lloc del filòsof John Locke.

Per tal de facilitar la tasca docent i l’aprenentatge de l’alumnat, es­tem treballant en la redacció dels textos d’aquesta filòsofa i pen­sadora, però, com que encara no hem rebut la llista oficial dels textos definitius que sortiran en la prova —els quals reproduirem en aquest volum—, us volem posar al corrent de l’enfocament que estem donant a Nussbaum i manifestar-vos el nostre com­promís de servir-vos la versió definitiva al més aviat possible.

Les claus de NOESI

colors-mates4

Noesi és una eina dirigida als alumnes de 2n de Batxillerat que es presenten a la prova de Filosofia de les PAU.

01

Conté una selecció d’autors i textos que poden sortir a la propera PAU, segons el previst per Departament d’Ensenyament.

02

Aporta estratègies per desenvolupar cada una de les preguntes de la prova i alguna prova resolta basada en el text de cada autor.

03

Proves per practicar i resoldre-les amb èxit seguint unes clares indicacions.

04

Noesi és un llibre que permet endinsar-se, d’una manera amena i senzilla, en el pensament dels autors més influents de la filosofía occidental.