Com és Infinit?

proyecto-digital
Projecte digital

Entra per veure les característiques del projecte digital i la seva adaptabilitat.

Les claus d'Infinit

colors-mates1

Per estudiar els continguts essencials teòrics i pràctics durant el curs.

colors-mates2

Per disposar de les eines necessàries per resoldre un problema a primer cop d’ull.

colors-mates3

Per establir relacions entre els diferents blocs temàtics i assolir un coneixement complet i global a mesura que avança el curs.

colors-mates4

…de Matemàtiques de la modalitat de ciències i tecnologia.

colors-mates5

Les solucions de tots els exercicis i problemes del dossier.

colors-mates6

Amb activitats digitals autocorrectives amb enllaços a la teoria, resolució de problemes i exercicis, models de les PAU…