El passat mes de setembre, les autores dels nous programes Raona i Enginy de Matemàtiques per al 1r i 3r cicle de Primària van fer unes sessions formatives per poder començar el curs amb totes les eines.

Ens van parlar de com abordar l’àrea de Matemàtiques segons la nova Ordenació Curricular. I ens van explicar com treballar les matemàtiques competencials: tipus d’activitats, gestió de l’aula, paper del docent, els materials manipulables... 

Els programes Raona i Enginy són competencials i inclusius i l’alumnat esdevé el protagonista del seu propi aprenentatge. Proposen situacions d’aprenentatge que es basen en contextos reals propers a l’alumnat perquè així transmetem la idea que les matemàtiques són útils i ajuden a resoldre i a comprendre moltes situacions de la vida quotidiana. Promouen el pensament i l’esperit crític a partir de la comprensió de la informació per tal que els alumnes i les alumnes siguin persones compromeses i resilients.

  • El programa Raona, en el primer cicle, tracta especialment el pas de l’Educació Infantil a l’Educació Primària. I, a partir de 3r i fins a 6è, es presenta en dos volums: Coneixements, per a la part més teòrica i Dossier d’Aprenentatge per a la part pràctica amb espais per fer els exercicis en el mateix suport.
  • El programa Enginy, de 3r a 6è, ofereix el plantejament metodològic competencial i inclusiu en un sol volum fungible. És a dir, en un sol volum, contempla la part teòrica i la pràctica.

Tots dos programes inclouen la llicència del nou Projecte Digital Edudynamic.

Raona i Enginy, tria la teva opció!

Recupera la sessió que t’interessi clicant l’enllaç del vídeo del primer cicle o del tercer cicle.

webinar_matematiques_primaria_202209_video1

Vídeo de 1r Cicle

webinar_matematiques_primaria_202209_video2

Vídeo de 3r Cicle

En aquest enllaç pots consultar amb més detall la descripció i veure els materials de cada un dels programes Raona i Enginy.