Les Nacions Unides van desenvolupar l’Agenda 2030 composta per un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que volien donar resposta als grans reptes als quals s’enfrontava el planeta. Entre aquests, trobem l’ODS 4 educació de qualitat, però:

 • Què planteja l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4?
 • Quines són les metes per assolir des de l’ODS 4?
 • Per què resulta tan rellevant l’ODS 4?

Continua llegint; en aquest article podràs trobar resposta a aquestes preguntes!

Què planteja l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4?

ODS 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom

ods_educacio_diversitat_PdE

L’educació és un dret humà, a més, del motor per al desenvolupament sostenible i la pau. Tots els ODS de l’Agenda 2030 necessiten l’educació per proporcionar, a les persones, els coneixements, les competències i els valors necessaris que els permetin viure amb dignitat, construir les seves pròpies vides i contribuir a la societat. L’educació és clau per aconseguir una mobilitat social econòmica ascendent.

Tanmateix, al voltant de 260 milions de nens i nenes no estan escolaritzats, 6 de cada 10 no han adquirit les competències bàsiques en lectoescriptura i aritmètica, i 750 milions d’adults són analfabets. Tots aquests aspectes contribueixen a la pobresa i a la marginació.

Per aquesta raó, la UNESCO va incorporar l’ODS 4 educació de qualitat, en l’Agenda 2030, mitjançant la qual els governs, juntament amb altres organitzacions multisectorials, es comprometen a garantir una educació de qualitat, construint sistemes educatius inclusius, equitatius i que promouen l’aprenentatge al llarg de la vida.

En particular, els nens i les nenes amb discapacitat requereixen suports tècnics, materials i humans que han de garantir les activitats extraescolars i la convivència, ja que la falta de suport incrementa les diferències que es poden produir a les aules. Per altra banda, des del Govern d’Espanya es continua observant la bretxa de gènere en les carreres tècniques o científiques.

Les metes de l’ODS 4 educació de qualitat

ods_educacio_inclusio_PdE

L’Agenda 2030 incorpora una sèrie de metes per assolir l’ODS educació de qualitat:

 • Qualitat de l’educació primària i secundària. Assegurar que tots els nens i nenes acabin l’ensenyament primari i secundari, el qual ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat, i produir resultats d’aprenentatge pertinents i efectius.
 • Qualitat de l’educació preescolar. Assegurar que tots els nens i nenes tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància per estar preparats per a l’Educació Primària.
 • Accés igualitari a la formació superior. Assegurar l’accés igualitari a la formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’Ensenyament Universitari.
 • Competències per accedir a la feina. Procurar que els joves i adults tinguin més competències tècniques i professionals per accedir a la feina, al treball i a l’emprenedoria.
 • Disparitat de gènere i col·lectius vulnerables. Eliminar tota disparitat de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari, a tots els nivells, d’ensenyament i formació professional per a les persones vulnerables.
 • Alfabetització i coneixement d’aritmètica. Assegurar que tant els joves com els adults, siguin homes o dones, estiguin alfabetitzats i tinguin nocions elementals d’aritmètica.
 • Educació global per al desenvolupament sostenible. Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural, i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
 • Instal·lacions inclusives i segures. Construir i adaptar les institucions educatives per respondre a tot l’alumnat i oferir entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots.
 • Beques per a l’ensenyament superior. Augmentar el nombre de beques per als països en desenvolupament i per als menys avançats, per tal que els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’ensenyament superior.
 • Qualificacions de docents. Augmentar l’oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a la formació de docents en països en desenvolupament i menys avançats.

Metes ODS 4

ods_education_covid-19

Consulta la infografia de la UNESCO sobre les metes de l’ODS 4 Educació de qualitat.

Per què és tan rellevant l’ODS 4?

L’educació inclusiva i equitativa és el motor per sortir del cicle de la pobresa i desenvolupar un estil de vida més sostenible i saludable. El seu paper transformador és fonamental perquè la ciutadania reflexioni i desenvolupi accions per assolir els ODS de l’Agenda 2030.

Algunes Comunitats Autònomes han modificat el currículum educatiu per introduir els ODS de forma transversal; i alguns centres educatius han desenvolupat accions concretes, com ara PubliODS

L'any 2020, amb la pandèmia de Covid-19, la major part dels països van anunciar el tancament temporal de les escoles, la qual cosa va afectar el 91% dels estudiants. La pandèmia de Covid-19 va incrementar les diferències entre països i persones en risc d’exclusió, la qual cosa ha derivat en accions per assegurar la continuïtat educativa.

Què diuen les Nacions Unides

El Secretari General de les Nacions Unides fa una crida perquè no  ens oblidem dels nens i les nenes, i les conseqüències que puguin patir a causa del coronavirus.

La UNESCO va iniciar la Coalició Mundial per a l’Educació Covid-19, una aliança per dissenyar i implementar solucions innovadores que ajudin a abordar les llacunes de contingut i de connectivitat, i a facilitar les oportunitats d’aprenentatge inclusiu.